Vilijos įspūdžiai: Mokymai Serbijoje

Praėjusią savaitę Serbijoje vyko labai įdomūs mokymai savanoriškų organizatorių atstovams – „Efektyvus savanorių koordinavimas“. Šiuos mokymus organizavo Sremska Mitrovica miesto jaunimo centras, o rėmė – Europos komisijos programa „Veiklus Jaunimas“. Mokymai vyko Sremska Mitrovica mieste, juose dalyvavo atstovai iš Serbijos, Kosovo, Makedonijos, Kroatijos, Turkijos, Italijos bei Lietuvos.

Man labai pasisekė, nes turėjau garbės mokymuose atstovauti „Kultūros savanorius“. Tad visas 10 dienų į galvą kroviausi žinias apie savanorių atranką, užduočių dalinimą, koordinavimą, motyvavimą, įvertinimą, kitus svarbius savanorių koordinavimo aspektus. Prisirašiau daugybę idėjų, kaip tobulinti „Kultūros savanorių“ veiklą, kaip geriau koordinuoti savanorius. Tikiuosi, visas šias idėjas įgyvendinti kartu su jumis.

O taip pat mokymuose susipažinau su visada linksmais italais, jaunais, bet be galo energingais makedoniečiais, daug patirties turinčiais ir ja dalintis pasiruošusiais kroatais, jaunais, bet žinių ištroškusiais serbais, gerų idėjų bei įdomių galvosūkių visada turinčia Kosovo gyventoja, dviem keistokais ir įdomiais turkais, kuriuos net sunku apibendrinti… Kartu su jais diskutavome, dalijomės idėjomis bei patirtimi, žaidėme žaidimus, vykdėme užduotis bei kartu smagiai leidome tamsius rudens vakarus. Užmezgėme ne tik asmenines draugystes, bet ir ryšius tarp organizacijų – ryšius, iš kurių gal atsiras bendri projektai, kurių pamatus – projektų idėjas sugalvojome jau mokymų metu. Kas ten žino, gal netrukus „Kultūros savanoriai“ pradės vykdyti kokius nors tarptautinius projektus kartu su italais, kroatais ar kitomis Europos šalimis. Pagyvensim, pamatysim, o tuo tarpu labai džiaugiuosi dalyvavusi mokymuose ir tikiuosi, kad jų rezultatai bus naudingi mums visiems!

Vilija

Tags: , ,

Leave a Reply

Name and Email Address are required fields. Your email will not be published or shared with third parties.

%d bloggers like this: