Savanoriškos veiklos galimybės Lietuvoje

Apžvelkime keletą programų, veikiančių Lietuvoje, kurių dėka savanorystė šalies jaunimui tapo labiau prieinama.

ES programa „Veiklus jaunimas“

Tai programa, remianti ilgalaikę ir trumpalaikę savanorišką veiklą, sudarydama sąlygas jauniems Lietuvoje gyvenantiems žmonėms nuo 13 iki 30 metų atlikti savanorišką tarnybą programoje dalyvaujančiose šalyse. Už šios programos įgyvendinimą atsakinga Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA).

Programoje dalyvauja trys šalys: savanorius siunčianti organizacija (tai gali būti įvairios nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, vietos valdžios institucijos ar kitos pelno nesiekiančios vietos grupės), priimanti organizacija ir, žinoma, pats savanoris. Europos savanorių tarnyba suteikia galimybę jaunam žmogui tam tikrą laikotarpį savanoriauti kitoje šalyje.

Savanoriai dirba socialinių paslaugų centruose, vaikų vasaros poilsio stovyklose, gamtosaugos tarnybose ir panašiai. Už savanoriauti pasiryžusio jaunuolio parengimą atsakinga jį siunčianti organizacija, todėl jis neprivalo būti kokios nors konkrečios srities specialistas.

Tapti savanoriu yra labai naudinga ir įdomu. Tai ne tik naujos kultūros pažinimas, bendradarbiavimas su užsienio jaunimu, bet kartu ir galimybė lavinti savo įgūdžius bei patirtį. Programa finansuoja kelionės, apgyvendinimo, maitinimo išlaidas. Grįžęs iš savanorystės užsienyje, jaunuolis gali dalyvauti programoje „Buvusių savanorių iniciatyvos“, padedančioje toliau tobulėti, įgyti profesiją ar įsidarbinti.

Europos savanorių tarnybos asociacija „SALTES“

Tai savarankiška, ne pelno siekianti visuomeninė organizacija, turinti savo narius ir burianti žmones, savanoriavusius pagal Europos Sąjungos (ES) programą „Veiklus jaunimas“ ar kitas tarptautines programas. Organizacijos misija – skleisti ir populiarinti savanorystės ir neformalaus ugdymo idėjas, vienyti ES programos „Veiklus jaunimas“ Europos savanorių tarnybos paprogramės projektų dalyvius, rūpintis jais, vienyti savanorius Lietuvoje, teikti jiems paramą, skatinti kultūrinį bendradarbiavimą.

Baltic Youth Cooperation (B.Y.Co.)

„Baltijos jaunimo bendradarbiavimas“ (liet.) – tai projektas, pradėtas įgyvendinti dar 2001 metais Vokietijoje. Pagrindinė šio projekto idėja – teikti pagalbą ekologinėms jaunimo grupėms ir organizacijoms Baltijos jūros regione ir visoje Europoje. Trejus metus egzistuojanti organizacija padeda savo nariams aktyviai bendradarbiauti, keistis informacija, vienos šalies savanoriams išvykti į kitas valstybes. Šiuo metu programoje dalyvauja 15 organizacijų iš 9 valstybių, tarp kurių yra ir Lietuva. Daugiau informacijos apie šią organizaciją galima rasti jų interneto svetainėje www.byco.info.

Kitos organizacijos

Be šių didžiausių ir garsiausių programų, Lietuvoje veikia įvairūs centrai, tokie kaip Savanorių centras, įkurtas Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centre. Jo tikslas yra skatinti savanorišką veiklą visoje Lietuvoje. Tokiu pačiu tikslu veikia ir Jaunimo savanoriškos veiklos centras, ECYE Lietuva bei daugelis kitų.

Šiandienos gyvenimo tempas įpareigoja jauną žmogų apgalvotai rinktis kiekvieną savo žingsnį ir planuoti savo ateitį. Tai veikia jauno žmogaus egoistines nuostatas. Galimybė būti naudingam kitiems – nyksta iš vertybių sąrašo, tačiau auga pasitikėjimas savimi, siekis būti pripažintam. Tik propaguojant savanorystės idėją, pasitelkus įvairius informacinius šaltinius, galima pabrėžti jos svarbą ir naudą bei tarpusavio bendravimo ir pagalbos būtinybę.

Informacija iš Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) leidinio
„Po skėčiu“ Nr. 70: „Jaunimo dalyvavimas“
Autorė: Ieva Saplinskaitė

Tags: , , ,

Leave a Reply

Name and Email Address are required fields. Your email will not be published or shared with third parties.

%d bloggers like this: