2011-ieji – Europos savanoriškos veiklos metai: interviu apie savanorystę su Marian Harkin

Dar tik 2011 m. sausio vidurys, o Lietuvos žiniasklaidoje pasirodo vis daugiau straipsnių apie savanorystę. Iš vienos pusės smagu, iš kitos – savanorystės svarbą sąmoningi žmonės  ir be jų suvokia. „Ar verta savanoriauti?“ – toks klausimas retai kam bekyla, tačiau svarbesnis kitas klausimas: „Ar aš pats / pati noriu savanoriauti?“. Jeigu ir šįkart seka teigiamas atsakymas, iškyla dar vienas (!) ne mažiau svarbus klausimas: „KUR aš galėčiau savanoriauti?„, o štai čia ir sustojame… Kiek pastebėjome iš savo patirties (savanoriaudami kultūros ir meno srityje), nuolat trūksta organizacijų, kurios priimtų savanorius. „Priimtų“ – tai sugebėtų ne tik sukviesti, pritraukti, bet nuolatos užimtų veikla,  „išlaikytų“ savanorius organizacijoje, susikurtų savanorių lojalumo organizacijai skatinimo programą, ir tiesiog pasiektų, kad savanoris organizacijoje jaustųsi ne kaip svečias, o kaip vienas iš „šeimininkų“.

Marian Harkin MEP Facebook profilio nuotrauka

Toliau pateikiame straipsnį “2011-ieji – Europos savanoriškos veiklos metai” ir interviu su Europos Parlamento airių kilmės liberalų frakcijos atstove Marian Harkin, kuri yra savanoriškos veiklos skatintoja ir rėmėja.

***

© Europos Komisijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

2011 m. paskelbti Europos savanoriškos veiklos metais. Kuo daugiau žmonių įtraukti į savanorišką veiklą yra svarbiausias 2011 m. tikslas. Sąmoningumo didinimas ir praktinė pagalba savanoriškoms organizacijoms bus pagrindiniai šios strategijos tikslai. Maždaug 100 milijonų europiečių reguliariai savanoriauja tam tikrai veiklai, tačiau yra dideli skirtumai, pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje, Švedijoje ir Nyderlanduose jis siekia 40%, o tuo tarpu Bulgarijoje ir Italijoje apie 10%.

Metus truksianti kampanija, per kurią bus pagerbiama savanorių veikla, nagrinėjami jiems kylantys sunkumai ir skatinama plėsti savanorių ratą.

Savanoriška veikla naudinga visiems, ji padeda suartinti bendruomenes. Savanoriai taip gali kažką grąžinti visuomenei ir įgyti naujų įgūdžių. Šios veiklos formų yra daug, pvz., pagalba sporto klube, mokykloje, ligoninėje ar teikiant labdarą. Šiandien apie 20 % europiečių dalį savo laiko skiria savanoriškai veiklai.

Europos savanoriškos veiklos metais norima paskatinti į ją įsitraukti daugiau žmonių. To siekiama:

  • sudarant paprastesnes sąlygas tapti savanoriu;
  • skatinant savanorius, pavyzdžiui, oficialiai pripažįstant savanoriaujant įgytus įgūdžius;
  • gerinant savanoriškos veiklos kokybę – tuo tikslu organizuojamas mokymas, savanoriai skiriami į jų įgūdžius atitinkančias vietas;
  • informuojant apie savanoriškos veiklos reikšmę.

Per visus metus po ES keliaus grupė savanorių, kad supažindintų gyventojus su savo veikla. Kiekvienoje šalyje jie praleis po 10 dienų, per jas jie taip pat susitiks su politikos formuotojais ir aptars jiems svarbius klausimus.

27 žurnalistų savanorių komanda paeiliui nušvies kiekvieną šios kelionės etapą ir parengs filmuotų ir rašytinių reportažų seriją, kuri bus transliuojama ir skelbiama žiniasklaidoje ir internete.

Per metus įvyks keturios svarbios konferencijos, kuriose bus vertinami svarbiausi su savanoriška veikla susiję klausimai.

Nacionaliniu lygmeniu darbą koordinuos ESVM aljansas – 33 Europos savanoriškos veiklos tinklų sambūris, įsteigtas 2007 m. Visi, kas norėtų tapti savanoriais, aljanso interneto svetainėje gali susirasti informacijos apie šios veiklos galimybes, įsipareigoti savanoriškai veiklai skirti tam tikrą laiką ir net sužinoti, kiek valandų jai jau įsipareigota skirti nuo sausio 1 d.

Savanorišką veiklą ES propaguoja jau daug metų, o 1996 m. įsteigė Europos savanorių tarnybą, kuri skatina jaunimą vykti į užsienio vietos bendruomenes padirbėti savanoriais.

Europos savanoriškos veiklos metai sutampa su JT inicijuotais renginiais tarptautinių savanoriškos veiklos metų dešimtmečiui pažymėti ir juos papildo.

Šia tema kalbėjomės su EP airių kilmės liberalų frakcijos atstove Marian Harkin, kuri yra savanoriškos veiklos skatintoja ir rėmėja.
Kodėl šie 2011 metai yra skirti savanoriškos veiklos metais, kai yra tiek daug kitų aktualių klausimų?

Manoma, jog ES yra vienas iš penkių piliečių įsitraukęs į savanorišką veiklą. Tai yra nemažas skaičius ir tai yra piliečiams aktuali tema. Pateikdami šį klausimą manau turėjot omenyj nuorodą į ekonominę krizę, bet noriu patikinti, jog puikiai tai suprantu, bet manau, kad savanoriška veikla taip pat gali padėti siekiant prisidėti prie socialinės sanglaudos dabartinės ekonominės padėties.
Daugelyje Vakarų šalių savanorystės turi senas tradicijas. Tačiau postkomunistinių šalių žmonės yra gana įtarūs naujovėms įskaitant ir savanorystę ….

Manyčiau, kad savanoriška veikla yra daug susijusi su kultūrinėm tradicijomis. Kalbėjau su kitais europarlamentarais bei nevyriausybinių organizacijų atstovais iš skirtingų valstybių narių. Užkliuvo vienos ponios iš Čekijos respublikos komentaras: „jei savanoriauji, dauguma vyresnės kartos atstovų tave laiko pakvaišusiu, o jaunesnės kartos atstovai daug lanksčiau ir perspektyviau į tai žvelgia.
Kaip ir kokiu būdu šie savanoriškos veikos metai galėtų pakeisti situaciją?

Manau, kad savanoriška veikla turi surasti savo vietą bei erdvę ir ji gali ganėtinai skirtis nuo tokios veikos, kokia yra Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje ar Italijoje. Svarbus yra ne pats požiūrio pakeitimas, kiek svarbu yra keisti aplinkybes, o šios labai dažnai lemia požiūrio kaitą. Šie savanoriškos veiklos metai naujųjų valstybių narių piliečiams galėtų suteikti galimybę patiems patirti ir išbandyti savanoriškos veiklos skonį.

Koks yra Europos Parlamento narių indėlis ir vaidmuo prisidedant prie savanoriškos veiklos metų?

Europos Parlamente veikia savanoriškos veiklos interesų grupės ir mes išplatinome visą reikiamą informaciją visiems europarlamentarams apie jų šalių nacionalinius savanoriškos veiklos kontaktus. Jie savo ruožtu galės kreiptis į savo regiono centrą, plačiau susipažinti su esama padėtimi, pamatyti, kas nuveikta jų šalyje ir regione, taip artimiau įsitraukiant į veiklą nacionaliniu lygiu. Tai yra svarbus aspektas, nes leis europarlamentarams tampriau bendrauti su savanoriais. Labai svarbus ir deputatų bendradarbiavimas su Aliansu. Tikimės, kad iki metų pabaigos paruošime tam tikras politikos rekomendacijas , kurias pateiksime Europos Komisijai dėl Žaliosios knygos.

Europos Komisijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Informacija paimta iš: www.nisc.lt

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Name and Email Address are required fields. Your email will not be published or shared with third parties.

%d bloggers like this: