Žyma ‘Baltic Youth Cooperation’

Savanoriškos veiklos galimybės Lietuvoje

Ketvirtadienis, kovo 18th, 2010

Apžvelkime keletą programų, veikiančių Lietuvoje, kurių dėka savanorystė šalies jaunimui tapo labiau prieinama.

ES programa „Veiklus jaunimas“

Tai programa, remianti ilgalaikę ir trumpalaikę savanorišką veiklą, sudarydama sąlygas jauniems Lietuvoje gyvenantiems žmonėms nuo 13 iki 30 metų atlikti savanorišką tarnybą programoje dalyvaujančiose šalyse. Už šios programos įgyvendinimą atsakinga Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA).

Programoje dalyvauja trys šalys: savanorius siunčianti organizacija (tai gali būti įvairios nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, vietos valdžios institucijos ar kitos pelno nesiekiančios vietos grupės), priimanti organizacija ir, žinoma, pats savanoris. Europos savanorių tarnyba suteikia galimybę jaunam žmogui tam tikrą laikotarpį savanoriauti kitoje šalyje.

(daugiau…)